علمی ، فن آوری

زندگی نامه چارلی چالین(Charlie Chaplin)

زندگی نامه چارلی چالین(Charlie Chaplin)

16/04/2015  زندگی نامه چارلی چالین(Charlie Chaplin)


رادیو نشاط استرالیا - زندگی نامه چارلی چالین

زندگی نامه مشاهیر جهان اعم از دانشمندان ، شعرا، نویسندگان ، فلاسفه و دیگر  شخصیتهای ممتاز در جهان

نویسنده و مجری: آزاده ارژنگی
صدابرداری و ادیت: رضا سمامی