سلامت

کنترل عصبانیت و پرخاشگری در نوجوانان قسمت آخر

کنترل عصبانیت و پرخاشگری در نوجوانان قسمت آخر

05/01/2016  کنترل عصبانیت و پرخاشگری در نوجوانان قسمت آخر


کنترل عصبانیت و پرخاشگری در نوجوانان قسمت آخر

آموزش راههای پیشگیری، معرفی راههای موجود جهت کمک به رشد وتربیت کودکان ، نوجوانان ، بزرگسالان

   همراه با زهرا نوری دکترای روانشناسی از دانشگاه ملبورن و عضو جامعه روانشناسان استرالیا APS