فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع : بدنبال نخود سیاه میفرستد/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع : بدنبال نخود سیاه میفرستد/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

25/01/2023  مثل آباد/ موضوع : بدنبال نخود سیاه میفرستد/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد/ موضوع : بدنبال نخود سیاه میفرستد

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین