فرهنگ وهنر

کنسرت زن ، زندگی ، آزادی تولدی دوباره است برای یادبود و اطلاع رسانی خیزش انقلابی ایران که در چهارم مارچ در ملبورن برگزار می گردد./ گفتگو با خشایار امری موسیقیدان و پیانیست جوان در استرالیا

کنسرت زن ، زندگی ، آزادی تولدی دوباره است برای یادبود و اطلاع رسانی خیزش انقلابی ایران که در چهارم مارچ در ملبورن برگزار می گردد./ گفتگو با خشایار امری موسیقیدان و پیانیست جوان در استرالیا

19/02/2023  کنسرت زن ، زندگی ، آزادی تولدی دوباره است برای یادبود و اطلاع رسانی خیزش انقلابی ایران که در چهارم مارچ در ملبورن برگزار می گردد./ گفتگو با خشایار امری موسیقیدان و پیانیست جوان در استرالیا


کنسرت زن ، زندگی ، آزادی تولدی دوباره است برای یادبود و اطلاع رسانی خیزش انقلابی ایران که در چهارم مارچ در ملبورن برگزار می گردد.

گفتگو با خشایار امری موسیقیدان و پیانیست جوان در استرالیا

قطعات این کنسرت توسط آهنگسازان جوان بویژه زن ایرانی ساخته شده‌اند و توسط بیلی تومارکین و خشایار امری اجرا خواهند شد.

رادیونشاط...ناهید امامی