فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع : امروز نقد فردا نسیه/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع : امروز نقد فردا نسیه/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

01/03/2023  مثل آباد/ موضوع : امروز نقد فردا نسیه/ برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد

موضوع : امروز نقد فردا نسیه

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین