اقتصادی

نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/موضوع برنامه: مالیات بر کالا و خدمات - GST

نکات کلیدی امور حسابداری همراه با  آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/موضوع برنامه: مالیات بر کالا و خدمات - GST

14/04/2023  نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/موضوع برنامه: مالیات بر کالا و خدمات - GST


نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا

موضوع برنامه: مالیات بر کالا و خدمات - GST

نحوه عملکرد مالیات بر کالاها و خدمات

محصولات و خدمات اصلی معاف از مالیات

وظایف صاحب بیزینس در قبال این مالیات

سوابق مورد نیاز - record keeping

حسابدار شما برای شما چه می‌کند

روش‌های حسابداری مالیات بر کالاها و خدمات

صادرات از استرالیا

واردات به استرالیا

#رادیونشاط...ناهید امامی