حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی -تحلیل و بررسی گزارش پیشنهادی دولت در رابطه با تغییرات اساسی در سیستم مهاجرتی استرالیا/-صدور تعداد زیادی ویزاهای دائم پناهندگی ۸۵۱( ROS)/-جهت راحت‌تر اجاره کردن منزل برای کسانی که تازه وارد استرالیا می‌شوند چه باید کرد؟/-آیا سیتی‌زن شدن همسر برروی ویزاهای پارتنری تاثیری خواهد داشت؟/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی  -تحلیل و بررسی گزارش پیشنهادی دولت در رابطه با تغییرات اساسی در سیستم مهاجرتی استرالیا/-صدور تعداد زیادی ویزاهای دائم پناهندگی ۸۵۱( ROS)/-جهت راحت‌تر اجاره کردن منزل برای کسانی که تازه وارد استرالیا می‌شوند چه باید کرد؟/-آیا سیتی‌زن شدن همسر برروی ویزاهای پارتنری تاثیری خواهد داشت؟/- پاسخ به سوالات

03/05/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی -تحلیل و بررسی گزارش پیشنهادی دولت در رابطه با تغییرات اساسی در سیستم مهاجرتی استرالیا/-صدور تعداد زیادی ویزاهای دائم پناهندگی ۸۵۱( ROS)/-جهت راحت‌تر اجاره کردن منزل برای کسانی که تازه وارد استرالیا می‌شوند چه باید کرد؟/-آیا سیتی‌زن شدن همسر برروی ویزاهای پارتنری تاثیری خواهد داشت؟/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-تحلیل و بررسی گزارش پیشنهادی دولت در رابطه با تغییرات اساسی در سیستم مهاجرتی استرالیا

-صدور تعداد زیادی ویزاهای دائم پناهندگی ۸۵۱( ROS)

-جهت راحت‌تر اجاره کردن منزل برای کسانی که تازه وارد استرالیا می‌شوند چه باید کرد؟

-آیا سیتی‌زن شدن همسر برروی ویزاهای پارتنری تاثیری خواهد داشت؟

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]