فرهنگ وهنر

اجرای کنسرت موسیقی خیریه در استرالیا برای حمایت از مردم ایران/ گفتگو با آقای دکتر هوتن شاه حسینی

اجرای کنسرت موسیقی خیریه در استرالیا برای حمایت از مردم ایران/ گفتگو با آقای دکتر هوتن شاه حسینی

10/05/2023  اجرای کنسرت موسیقی خیریه در استرالیا برای حمایت از مردم ایران/ گفتگو با آقای دکتر هوتن شاه حسینی


اجرای کنسرت موسیقی خیریه در استرالیا برای حمایت از مردم ایران

گفتگو با آقای دکتر هوتن شاه حسینی

 رادیونشاط ..ناهید امامی

تهیه بلیط و اطلاعات بیشتر
https://www.monash.edu/performing-arts-centres/event/a-music-event-for-iran/

 

A Music Event for Iran

A charity event in support of women, life, freedom, and a tribute to those who have lost their lives for freedom in Iran. Join us for a performance of classical opera arias and popular Persian contemporary songs presented by Majella Drew, Hootan Shah, Misagh Zamani and Katy Turbit.

All proceeds from this event will support WLF Melbourne and ICOIA. Further donations will also be welcomed on the performance night.