حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تحلیل برنامه‌ی مهاجرتی در بودجه‌ی سال ۲.۲۳-۲.۲۴/-اختصاص ظرفیت ۱۹۰ هزار نفر برای پذیرش مهاجر در سال مالی جدید/- افزایش هزینه‌های مهاجرتی از اول جولای ۲۰۲۳/-تخصیص حدود ۷۶ میلیون دلار برای بهبود و تسریع پرونده‌های مهاجرتی/-آیا اگر مدرک دکترای من نامرتبط به مدرک ارزیابی شده باشد می‌توانم امتیاز دکترا را بگیرم؟/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی  /- تحلیل برنامه‌ی مهاجرتی در بودجه‌ی سال ۲.۲۳-۲.۲۴/-اختصاص ظرفیت ۱۹۰ هزار نفر برای پذیرش مهاجر در سال مالی جدید/- افزایش هزینه‌های مهاجرتی از اول جولای ۲۰۲۳/-تخصیص حدود ۷۶ میلیون دلار برای بهبود و تسریع پرونده‌های مهاجرتی/-آیا اگر مدرک دکترای من نامرتبط به مدرک ارزیابی شده باشد می‌توانم امتیاز دکترا را بگیرم؟/- پاسخ به سوالات

10/05/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تحلیل برنامه‌ی مهاجرتی در بودجه‌ی سال ۲.۲۳-۲.۲۴/-اختصاص ظرفیت ۱۹۰ هزار نفر برای پذیرش مهاجر در سال مالی جدید/- افزایش هزینه‌های مهاجرتی از اول جولای ۲۰۲۳/-تخصیص حدود ۷۶ میلیون دلار برای بهبود و تسریع پرونده‌های مهاجرتی/-آیا اگر مدرک دکترای من نامرتبط به مدرک ارزیابی شده باشد می‌توانم امتیاز دکترا را بگیرم؟/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- تحلیل برنامه‌ی مهاجرتی در بودجه‌ی سال ۲.۲۳-۲.۲۴

-اختصاص ظرفیت ۱۹۰ هزار نفر برای پذیرش مهاجر در سال مالی جدید

- افزایش هزینه‌های مهاجرتی از اول جولای ۲۰۲۳

-تخصیص حدود ۷۶ میلیون دلار برای بهبود و تسریع پرونده‌های مهاجرتی

-آیا اگر مدرک دکترای من نامرتبط به مدرک ارزیابی شده باشد می‌توانم امتیاز دکترا را بگیرم؟

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]