حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی تغییرات احتمالی امتیاز بندی ویزاهای مهارتی در آینده‌ی نزدیک/-به کسانی که قصد اقدام برای ویزاهای کارفرمایی دارند توصیه می‌شود قبل از جولای اقدام کنند./-شروع صدور ویزاهای بیزینسی/-آیا کسی که در استرالیا بیزینس دارد می‌تواند اعضای خانواده‌ی خود را برای ویزاهای کاری اسپانسر کند؟ /- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی  /- بررسی تغییرات احتمالی امتیاز بندی ویزاهای مهارتی در آینده‌ی نزدیک/-به کسانی که قصد اقدام برای ویزاهای کارفرمایی دارند توصیه می‌شود قبل از جولای اقدام کنند./-شروع صدور ویزاهای بیزینسی/-آیا کسی که در استرالیا بیزینس دارد می‌تواند اعضای خانواده‌ی خود را برای ویزاهای کاری اسپانسر کند؟ /- پاسخ به سوالات

17/05/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی تغییرات احتمالی امتیاز بندی ویزاهای مهارتی در آینده‌ی نزدیک/-به کسانی که قصد اقدام برای ویزاهای کارفرمایی دارند توصیه می‌شود قبل از جولای اقدام کنند./-شروع صدور ویزاهای بیزینسی/-آیا کسی که در استرالیا بیزینس دارد می‌تواند اعضای خانواده‌ی خود را برای ویزاهای کاری اسپانسر کند؟ /- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- بررسی تغییرات احتمالی امتیاز بندی ویزاهای مهارتی در آینده‌ی نزدیک

-به کسانی که قصد اقدام برای ویزاهای کارفرمایی دارند توصیه می‌شود قبل از جولای اقدام کنند.

-شروع صدور ویزاهای بیزینسی

-آیا کسی که در استرالیا بیزینس دارد می‌تواند اعضای خانواده‌ی خود را برای ویزاهای کاری اسپانسر کند؟

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]