حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- روش‌های جدید و بسیار جالب ایالت استرالیای غربی برای جذب نیروی کار ماهر/-صدور تعداد بسیار زیادی از ویزاهای همسری (پارتنر)/- اطلاعاتی در رابطه با ویزای ۴۰۸ کووئید/-خطر کنسل شدن ویزا بدلیل تاخیر در ورود اولیه به استرالیا بعد از صدور ویزا/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی  /- روش‌های جدید و بسیار جالب ایالت استرالیای غربی برای جذب نیروی کار ماهر/-صدور تعداد بسیار زیادی از ویزاهای همسری (پارتنر)/- اطلاعاتی در رابطه با ویزای ۴۰۸ کووئید/-خطر کنسل شدن ویزا بدلیل تاخیر در ورود اولیه به استرالیا بعد از صدور ویزا/- پاسخ به سوالات

24/05/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- روش‌های جدید و بسیار جالب ایالت استرالیای غربی برای جذب نیروی کار ماهر/-صدور تعداد بسیار زیادی از ویزاهای همسری (پارتنر)/- اطلاعاتی در رابطه با ویزای ۴۰۸ کووئید/-خطر کنسل شدن ویزا بدلیل تاخیر در ورود اولیه به استرالیا بعد از صدور ویزا/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- روش‌های جدید و بسیار جالب ایالت استرالیای غربی برای جذب نیروی کار ماهر

-صدور تعداد بسیار زیادی از ویزاهای همسری (پارتنر)

- اطلاعاتی در رابطه با ویزای ۴۰۸ کووئید

-خطر کنسل شدن ویزا بدلیل تاخیر در ورود اولیه به استرالیا بعد از صدور ویزا

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]