حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / - خبر خوب برای دارندگان در رابطه با ویزای‌های مهارتی ۴۹۱/-بررسی برخی تغییرات مهاجرتی مربوط به کوئید که از اول جولای به حالت قبل از کوئید برمی‌گردد/-اطلاعاتی در مورد ویزاهای فارغ‌التحصیلی از اول جولای/-صدور تعداد زیادی دعوت‌نامه‌ی ویزاهای مهارتی از طرف ایالت کوئیزلند /-اطلاعاتی در رابطه با شانس ویزاهای کاری برای رشته‌های فنی/-اطلاعاتی در رابطه با تعهدات اسپانسر برای ویزاهای بشردوستانه /-آیا هم‌زمان می‌توان برای ویزاهای ۴۹۱ و ۱۹۰ مهارتی اقدام کرد؟/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / - خبر خوب برای دارندگان در رابطه با ویزای‌های مهارتی ۴۹۱/-بررسی برخی تغییرات مهاجرتی مربوط به کوئید که از اول جولای به حالت قبل از کوئید برمی‌گردد/-اطلاعاتی در مورد ویزاهای فارغ‌التحصیلی از اول جولای/-صدور تعداد زیادی دعوت‌نامه‌ی ویزاهای مهارتی از طرف ایالت کوئیزلند /-اطلاعاتی در رابطه با شانس ویزاهای کاری برای رشته‌های فنی/-اطلاعاتی در رابطه با تعهدات اسپانسر برای ویزاهای بشردوستانه /-آیا هم‌زمان می‌توان برای ویزاهای ۴۹۱ و ۱۹۰ مهارتی اقدام کرد؟/- پاسخ به سوالات

21/06/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / - خبر خوب برای دارندگان در رابطه با ویزای‌های مهارتی ۴۹۱/-بررسی برخی تغییرات مهاجرتی مربوط به کوئید که از اول جولای به حالت قبل از کوئید برمی‌گردد/-اطلاعاتی در مورد ویزاهای فارغ‌التحصیلی از اول جولای/-صدور تعداد زیادی دعوت‌نامه‌ی ویزاهای مهارتی از طرف ایالت کوئیزلند /-اطلاعاتی در رابطه با شانس ویزاهای کاری برای رشته‌های فنی/-اطلاعاتی در رابطه با تعهدات اسپانسر برای ویزاهای بشردوستانه /-آیا هم‌زمان می‌توان برای ویزاهای ۴۹۱ و ۱۹۰ مهارتی اقدام کرد؟/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- خبر خوب برای دارندگان در رابطه با ویزای‌های مهارتی ۴۹۱

-بررسی برخی تغییرات مهاجرتی مربوط به کوئید که از اول جولای به حالت قبل از کوئید برمی‌گردد

-اطلاعاتی در مورد ویزاهای فارغ‌التحصیلی از اول جولای

-صدور تعداد زیادی دعوت‌نامه‌ی ویزاهای مهارتی از طرف ایالت کوئیزلند 

-اطلاعاتی در رابطه با شانس ویزاهای کاری برای رشته‌های فنی

-اطلاعاتی در رابطه با تعهدات اسپانسر برای ویزاهای بشردوستانه 

-آیا هم‌زمان می‌توان برای ویزاهای ۴۹۱ و ۱۹۰ مهارتی اقدام کرد؟

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]