حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / -اعلام لیست ۳۲۶۴ دوره‌ی تحصیلی که واجد شرایط ۲ تا ۳ سال تمدید برای ویزاهای فارغ التحصیلی می‌شوند/-شروع بررسی ویزاهای ۸۸۸ بیزینسی/-نحوه‌ی محاسبه‌ی سن برای ویزاهای مختلف استرالیا/-چرا ویزاهای پارتنری شهروندان افغانستان پروسه‌ی بسیار طولانی دارد؟/-در صورتیکه بعد از صدور ویزا به ایالتی که من را اسپانسر کرده نروم چه اتفاتی ممکن است رخ دهد؟/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / -اعلام لیست ۳۲۶۴ دوره‌ی تحصیلی که واجد شرایط ۲ تا ۳ سال تمدید برای ویزاهای فارغ التحصیلی می‌شوند/-شروع بررسی ویزاهای ۸۸۸ بیزینسی/-نحوه‌ی محاسبه‌ی سن برای ویزاهای مختلف استرالیا/-چرا ویزاهای پارتنری شهروندان افغانستان پروسه‌ی بسیار طولانی دارد؟/-در صورتیکه بعد از صدور ویزا به ایالتی که من را اسپانسر کرده نروم چه اتفاتی ممکن است رخ دهد؟/- پاسخ به سوالات

05/07/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / -اعلام لیست ۳۲۶۴ دوره‌ی تحصیلی که واجد شرایط ۲ تا ۳ سال تمدید برای ویزاهای فارغ التحصیلی می‌شوند/-شروع بررسی ویزاهای ۸۸۸ بیزینسی/-نحوه‌ی محاسبه‌ی سن برای ویزاهای مختلف استرالیا/-چرا ویزاهای پارتنری شهروندان افغانستان پروسه‌ی بسیار طولانی دارد؟/-در صورتیکه بعد از صدور ویزا به ایالتی که من را اسپانسر کرده نروم چه اتفاتی ممکن است رخ دهد؟/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-اعلام لیست ۳۲۶۴ دوره‌ی تحصیلی که واجد شرایط ۲ تا ۳ سال تمدید برای ویزاهای فارغ التحصیلی می‌شوند

-شروع بررسی ویزاهای ۸۸۸ بیزینسی

-نحوه‌ی محاسبه‌ی سن برای ویزاهای مختلف استرالیا

-چرا ویزاهای پارتنری شهروندان افغانستان پروسه‌ی بسیار طولانی دارد؟

-در صورتیکه بعد از صدور ویزا به ایالتی که من را اسپانسر کرده نروم چه اتفاتی ممکن است رخ دهد؟

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]