حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- احتمال مهاجرت تعداد بیشماری از شهروندان انگلستان به استرالیا /-طولانی شدن پروسه‌ی بررسی ویزاهای والدین با توجه به‌اینکه حدود ۱۳۰ هزار نفر در انتظار صدور ویزاهای والدین هستن /-شانس ایجاد بیش از هزار فرصت شغلی جدید در پی توافق تاریخیه فروش تانک‌های نظامی استرالیایی به آلمان/-اپدیت شرایط اسپانسری ایالت تاسمانیا برای ویزاهای مهارتی/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- احتمال مهاجرت تعداد بیشماری از شهروندان انگلستان به استرالیا /-طولانی شدن پروسه‌ی بررسی ویزاهای والدین با توجه به‌اینکه حدود ۱۳۰ هزار نفر در انتظار صدور ویزاهای والدین هستن /-شانس ایجاد بیش از هزار فرصت شغلی جدید در پی توافق تاریخیه فروش تانک‌های نظامی استرالیایی به آلمان/-اپدیت شرایط اسپانسری ایالت تاسمانیا برای ویزاهای مهارتی/- پاسخ به سوالات

12/07/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- احتمال مهاجرت تعداد بیشماری از شهروندان انگلستان به استرالیا /-طولانی شدن پروسه‌ی بررسی ویزاهای والدین با توجه به‌اینکه حدود ۱۳۰ هزار نفر در انتظار صدور ویزاهای والدین هستن /-شانس ایجاد بیش از هزار فرصت شغلی جدید در پی توافق تاریخیه فروش تانک‌های نظامی استرالیایی به آلمان/-اپدیت شرایط اسپانسری ایالت تاسمانیا برای ویزاهای مهارتی/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- احتمال مهاجرت تعداد بیشماری از شهروندان انگلستان به استرالیا

-طولانی شدن پروسه‌ی بررسی ویزاهای والدین با توجه به‌اینکه حدود ۱۳۰ هزار نفر در انتظار صدور ویزاهای والدین هستن 

-شانس ایجاد بیش از هزار فرصت شغلی جدید در پی توافق تاریخیه فروش تانک‌های نظامی استرالیایی به آلمان

-اپدیت شرایط اسپانسری ایالت تاسمانیا برای ویزاهای مهارتی

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]