حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- افزایش سرعت بررسی ویزاهای پارتنر و نامزدی/-نیروی پلیس ایالت کوئیزلند طبق قراردادی با اداره‌ی مهاجرت سالانه ۵۰۰ نفر پلیس از خارج از کشور استخدام می‌کند/-آیا می‌توان سابقه کار را بعد از اسسمنت مدارک در eoi اضافه کرد؟/-آیا برای سیتیزن‌شیپ بایستی دوباره از ایران پلیس چک گرفت؟/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- افزایش سرعت بررسی ویزاهای پارتنر و نامزدی/-نیروی پلیس ایالت کوئیزلند طبق قراردادی با اداره‌ی مهاجرت سالانه ۵۰۰ نفر پلیس از خارج از کشور استخدام می‌کند/-آیا می‌توان سابقه کار را بعد از اسسمنت مدارک در eoi اضافه کرد؟/-آیا برای سیتیزن‌شیپ بایستی دوباره از ایران پلیس چک گرفت؟/- پاسخ به سوالات

19/07/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- افزایش سرعت بررسی ویزاهای پارتنر و نامزدی/-نیروی پلیس ایالت کوئیزلند طبق قراردادی با اداره‌ی مهاجرت سالانه ۵۰۰ نفر پلیس از خارج از کشور استخدام می‌کند/-آیا می‌توان سابقه کار را بعد از اسسمنت مدارک در eoi اضافه کرد؟/-آیا برای سیتیزن‌شیپ بایستی دوباره از ایران پلیس چک گرفت؟/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- افزایش سرعت بررسی ویزاهای پارتنر و نامزدی

-نیروی پلیس ایالت کوئیزلند طبق قراردادی با اداره‌ی مهاجرت سالانه ۵۰۰ نفر پلیس از خارج از کشور استخدام می‌کند

-آیا می‌توان سابقه کار را بعد از اسسمنت مدارک در eoi اضافه کرد؟

-آیا برای سیتیزن‌شیپ بایستی دوباره از ایران پلیس چک گرفت؟

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]