حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- شروع صدور دعوت‌نامه‌های ویزاهای مهارتی توسط کانبرا/-اداره‌ی مهاجرت استرالیا موقتا از تاریخ ۲۶ جولای امتحان تافل را نمی‌پذیرد/-اطلاعاتی در رابطه با پذیرفته شدن برای بررسی سریع پرونده‌ها توسط سازمان وت‌اسس از اول آگوست /-احتمال افزایش ظرفیت ایالت ویکتوریا برای پذیرش ویزاهای مهارتی/-صدور تعداد زیادی ویزاهای پارتنری در هفته‌ی گذشته/- پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- شروع صدور دعوت‌نامه‌های ویزاهای مهارتی توسط کانبرا/-اداره‌ی مهاجرت استرالیا موقتا از تاریخ ۲۶ جولای امتحان تافل را نمی‌پذیرد/-اطلاعاتی در رابطه با پذیرفته شدن برای بررسی سریع پرونده‌ها توسط سازمان وت‌اسس از اول آگوست /-احتمال افزایش ظرفیت ایالت ویکتوریا برای پذیرش ویزاهای مهارتی/-صدور تعداد زیادی ویزاهای پارتنری در هفته‌ی گذشته/- پاسخ به سوالات

26/07/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- شروع صدور دعوت‌نامه‌های ویزاهای مهارتی توسط کانبرا/-اداره‌ی مهاجرت استرالیا موقتا از تاریخ ۲۶ جولای امتحان تافل را نمی‌پذیرد/-اطلاعاتی در رابطه با پذیرفته شدن برای بررسی سریع پرونده‌ها توسط سازمان وت‌اسس از اول آگوست /-احتمال افزایش ظرفیت ایالت ویکتوریا برای پذیرش ویزاهای مهارتی/-صدور تعداد زیادی ویزاهای پارتنری در هفته‌ی گذشته/- پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- شروع صدور دعوت‌نامه‌های ویزاهای مهارتی توسط کانبرا

-اداره‌ی مهاجرت استرالیا موقتا از تاریخ ۲۶ جولای امتحان تافل را نمی‌پذیرد

-اطلاعاتی در رابطه با پذیرفته شدن برای بررسی سریع پرونده‌ها توسط سازمان وت‌اسس از اول آگوست 

-احتمال افزایش ظرفیت ایالت ویکتوریا برای پذیرش ویزاهای مهارتی

-صدور تعداد زیادی ویزاهای پارتنری در هفته‌ی گذشته

- پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]