حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- شروع پذیرش ایالت ویکتوریا برای ویزاهای مهارتی /- اطلاعاتی در رابطه با ویزای ۸۴۲ و تبدیل آن به اقامت دائم/-تسریع زمان بررسی پرونده‌های همسری و ویزای ۴۹۱/-اطلاعاتی در رابطه با سیتیزن شدن فرزندانی که در استرالیا بدنیا می‌ایند/-آیا با داشتن ویزای بریجینگ E و رد شدن پرونده‌ی پناهندگی می‌توانم در خاک استرالیا برای ویزای همسری اقدام کنم؟ /-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- شروع پذیرش ایالت ویکتوریا برای ویزاهای مهارتی /- اطلاعاتی در رابطه با ویزای ۸۴۲ و تبدیل آن به اقامت دائم/-تسریع زمان بررسی پرونده‌های همسری و ویزای ۴۹۱/-اطلاعاتی در رابطه با سیتیزن شدن فرزندانی که در استرالیا بدنیا می‌ایند/-آیا با داشتن ویزای بریجینگ E و رد شدن پرونده‌ی پناهندگی می‌توانم در خاک استرالیا برای ویزای همسری اقدام کنم؟ /-پاسخ به سوالات

14/09/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- شروع پذیرش ایالت ویکتوریا برای ویزاهای مهارتی /- اطلاعاتی در رابطه با ویزای ۸۴۲ و تبدیل آن به اقامت دائم/-تسریع زمان بررسی پرونده‌های همسری و ویزای ۴۹۱/-اطلاعاتی در رابطه با سیتیزن شدن فرزندانی که در استرالیا بدنیا می‌ایند/-آیا با داشتن ویزای بریجینگ E و رد شدن پرونده‌ی پناهندگی می‌توانم در خاک استرالیا برای ویزای همسری اقدام کنم؟ /-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- شروع پذیرش ایالت ویکتوریا برای ویزاهای مهارتی 

- اطلاعاتی در رابطه با ویزای ۸۴۲ و تبدیل آن به اقامت دائم

-تسریع زمان بررسی پرونده‌های همسری و ویزای ۴۹۱

-اطلاعاتی در رابطه با سیتیزن شدن فرزندانی که در استرالیا بدنیا می‌ایند

-آیا با داشتن ویزای بریجینگ E و رد شدن پرونده‌ی پناهندگی می‌توانم در خاک استرالیا برای ویزای همسری اقدام کنم؟ 

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]