حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تحلیل نتایج رفراندوم استرالیا و تاثیرات آن بر سیستم مهاجرتی/- آخرین وضعیت ایالت‌های مختلف در رابطه با ویزاهای مهارتی/- تسریع زمان بررسی ویزاهای ۱۸۸/- نکات مثبت و منفی در رابطه با ویزاهای اسپانسری کارفرما /-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تحلیل نتایج رفراندوم استرالیا و تاثیرات آن بر سیستم مهاجرتی/- آخرین وضعیت ایالت‌های مختلف در رابطه با ویزاهای مهارتی/- تسریع زمان بررسی ویزاهای ۱۸۸/- نکات مثبت و منفی در رابطه با ویزاهای اسپانسری کارفرما /-پاسخ به سوالات

19/10/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تحلیل نتایج رفراندوم استرالیا و تاثیرات آن بر سیستم مهاجرتی/- آخرین وضعیت ایالت‌های مختلف در رابطه با ویزاهای مهارتی/- تسریع زمان بررسی ویزاهای ۱۸۸/- نکات مثبت و منفی در رابطه با ویزاهای اسپانسری کارفرما /-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- تحلیل نتایج رفراندوم استرالیا و تاثیرات آن بر سیستم مهاجرتی

- آخرین وضعیت ایالت‌های مختلف در رابطه با ویزاهای مهارتی

- تسریع زمان بررسی ویزاهای ۱۸۸

- نکات مثبت و منفی در رابطه با ویزاهای اسپانسری کارفرما

-پاسخ به سوالات

رادیونشاط...ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]