حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی وضعیت فعلی ایالت‌های مختلف برای ویزاهای مهارتی/- نیاز کشورها به پرستاران و حمایت مالی برای جذب آن‌ها/- اطلاعاتی در رابطه با ویزای گلوبال تلنت/- بررسی شرایط سیتی‌زن شیپی فرزندان ساکن استرالیا/- آیا با دریافت تقاضا برای پلیس چک و فرم ۸۰ باز هم خطر رد شدن پرونده وجود دارد؟ /-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی وضعیت فعلی ایالت‌های مختلف برای ویزاهای مهارتی/- نیاز کشورها به پرستاران و حمایت مالی برای جذب آن‌ها/- اطلاعاتی در رابطه با ویزای گلوبال تلنت/- بررسی شرایط سیتی‌زن شیپی فرزندان ساکن استرالیا/- آیا با دریافت تقاضا برای پلیس چک و فرم ۸۰ باز هم خطر رد شدن پرونده وجود دارد؟ /-پاسخ به سوالات

26/10/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی وضعیت فعلی ایالت‌های مختلف برای ویزاهای مهارتی/- نیاز کشورها به پرستاران و حمایت مالی برای جذب آن‌ها/- اطلاعاتی در رابطه با ویزای گلوبال تلنت/- بررسی شرایط سیتی‌زن شیپی فرزندان ساکن استرالیا/- آیا با دریافت تقاضا برای پلیس چک و فرم ۸۰ باز هم خطر رد شدن پرونده وجود دارد؟ /-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- بررسی وضعیت فعلی ایالت‌های مختلف برای ویزاهای مهارتی

- نیاز کشورها به پرستاران و حمایت مالی برای جذب آن‌ها

- اطلاعاتی در رابطه با ویزای گلوبال تلنت

- بررسی شرایط سیتی‌زن شیپی فرزندان ساکن استرالیا

- آیا با دریافت تقاضا برای پلیس چک و فرم ۸۰ باز هم خطر رد شدن پرونده وجود دارد؟ 

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]