حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- اختیارات بیشتر افیسرهای فرودگاهی در کنسل کردن ویزاهای موقت کسانی که دارو و مواد غذایی ممنوعه به استرالیا می‌آورند /-تاپ لیست رشته‌های مورد نیاز استرالیا برای ویزاهای کاری موقت/- اطلاعاتی در رابطه با ویزای ۸۸۸ بیزینسی ( اقامت دائم)/- چگونگی تبدیل ویزای موقت پارتنری (۳۰۹) به ویزای دائم پارتنری (۱۰۰) /-بررسی شرط سیتی‌زن شدن ۴ سال بعد از اولین ورود /-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- اختیارات بیشتر افیسرهای فرودگاهی در کنسل کردن ویزاهای موقت کسانی که دارو و مواد غذایی ممنوعه به استرالیا می‌آورند /-تاپ لیست رشته‌های مورد نیاز استرالیا برای ویزاهای کاری موقت/- اطلاعاتی در رابطه با ویزای ۸۸۸ بیزینسی ( اقامت دائم)/- چگونگی تبدیل ویزای موقت پارتنری (۳۰۹)  به ویزای دائم پارتنری (۱۰۰) /-بررسی شرط سیتی‌زن شدن ۴ سال بعد از اولین ورود /-پاسخ به سوالات

01/11/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- اختیارات بیشتر افیسرهای فرودگاهی در کنسل کردن ویزاهای موقت کسانی که دارو و مواد غذایی ممنوعه به استرالیا می‌آورند /-تاپ لیست رشته‌های مورد نیاز استرالیا برای ویزاهای کاری موقت/- اطلاعاتی در رابطه با ویزای ۸۸۸ بیزینسی ( اقامت دائم)/- چگونگی تبدیل ویزای موقت پارتنری (۳۰۹) به ویزای دائم پارتنری (۱۰۰) /-بررسی شرط سیتی‌زن شدن ۴ سال بعد از اولین ورود /-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- اختیارات بیشتر افیسرهای فرودگاهی در کنسل کردن ویزاهای موقت کسانی که دارو و مواد غذایی ممنوعه به استرالیا می‌آورند

-تاپ لیست رشته‌های مورد نیاز استرالیا برای ویزاهای کاری موقت

- اطلاعاتی در رابطه با ویزای ۸۸۸ بیزینسی ( اقامت دائم)

- چگونگی تبدیل ویزای موقت پارتنری (۳۰۹) به ویزای دائم پارتنری (۱۰۰) 

-بررسی شرط سیتی‌زن شدن ۴ سال بعد از اولین ورود 

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]