حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تحلیل اخبار رسانه‌های استرالیایی در مورد پذیرش مهاجر به استرالیا /-تحلیل نتایج راند دسامبر ویزاهای مهارتی/- اطلاعاتی در رابطه با تاثیر خشونت خانوادگی بر ویزاهای استرالیا/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای بشردوستانه برای شهروندان افغانستان /-آیا زمان بررسی اعلام شده برای ویزاهای مهارتی برای کسانی که از قبل اقدام کرده‌اند هم محسوب می‌شود؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تحلیل اخبار رسانه‌های استرالیایی در مورد پذیرش مهاجر به استرالیا /-تحلیل نتایج راند دسامبر ویزاهای مهارتی/- اطلاعاتی در رابطه با تاثیر خشونت خانوادگی بر ویزاهای استرالیا/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای بشردوستانه برای شهروندان افغانستان /-آیا زمان بررسی اعلام شده برای ویزاهای مهارتی برای کسانی که از قبل اقدام کرده‌اند هم محسوب می‌شود؟/-پاسخ به سوالات

17/01/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تحلیل اخبار رسانه‌های استرالیایی در مورد پذیرش مهاجر به استرالیا /-تحلیل نتایج راند دسامبر ویزاهای مهارتی/- اطلاعاتی در رابطه با تاثیر خشونت خانوادگی بر ویزاهای استرالیا/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای بشردوستانه برای شهروندان افغانستان /-آیا زمان بررسی اعلام شده برای ویزاهای مهارتی برای کسانی که از قبل اقدام کرده‌اند هم محسوب می‌شود؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- تحلیل اخبار رسانه‌های استرالیایی در مورد پذیرش مهاجر به استرالیا 

-تحلیل نتایج راند دسامبر ویزاهای مهارتی

- اطلاعاتی در رابطه با تاثیر خشونت خانوادگی بر ویزاهای استرالیا

-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای بشردوستانه برای شهروندان افغانستان 

-آیا زمان بررسی اعلام شده برای ویزاهای مهارتی برای کسانی که از قبل اقدام کرده‌اند هم محسوب می‌شود؟

-پاسخ به سوالات

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]