حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بسته شدن ویزای ۵ میلیون دلاری استرالیا/- اضاف شدن ویزای جدید ساب‌کلاس ۱۹۲ به برنامه‌ی مهاجرتی استرالیا /-آیا برای ویزاهای اسپانسری احتیاج به مدرک زبان هست؟/-آیا خشونت خانگی فقط برای زنان کاربرد دارد؟/-ما هم دعوت‌نامه‌ی ۴۹۱ و هم ۱۸۸ داریم، اگر ویزای ۱۸۸ زودتر صادر شود می‌توانم وارد استرالیا شده و منتظر ویزای ۴۹۱ بمانیم؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بسته شدن ویزای ۵ میلیون دلاری استرالیا/- اضاف شدن ویزای جدید ساب‌کلاس ۱۹۲ به برنامه‌ی مهاجرتی استرالیا /-آیا برای ویزاهای اسپانسری احتیاج به مدرک زبان هست؟/-آیا خشونت خانگی فقط برای زنان کاربرد دارد؟/-ما هم دعوت‌نامه‌ی ۴۹۱ و هم ۱۸۸ داریم، اگر ویزای ۱۸۸ زودتر صادر شود می‌توانم وارد استرالیا شده و منتظر ویزای ۴۹۱ بمانیم؟/-پاسخ به سوالات

24/01/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بسته شدن ویزای ۵ میلیون دلاری استرالیا/- اضاف شدن ویزای جدید ساب‌کلاس ۱۹۲ به برنامه‌ی مهاجرتی استرالیا /-آیا برای ویزاهای اسپانسری احتیاج به مدرک زبان هست؟/-آیا خشونت خانگی فقط برای زنان کاربرد دارد؟/-ما هم دعوت‌نامه‌ی ۴۹۱ و هم ۱۸۸ داریم، اگر ویزای ۱۸۸ زودتر صادر شود می‌توانم وارد استرالیا شده و منتظر ویزای ۴۹۱ بمانیم؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- بسته شدن ویزای ۵ میلیون دلاری استرالیا

- اضاف شدن ویزای جدید ساب‌کلاس ۱۹۲ به برنامه‌ی مهاجرتی استرالیا

-آیا برای ویزاهای اسپانسری احتیاج به مدرک زبان هست؟

-آیا خشونت خانگی فقط برای زنان کاربرد دارد؟

-ما هم دعوت‌نامه‌ی ۴۹۱ و هم ۱۸۸ داریم، اگر ویزای ۱۸۸ زودتر صادر شود می‌توانم وارد استرالیا شده و منتظر ویزای ۴۹۱ بمانیم؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]