حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- جمعیت استرالیا به ۲۷ میلیون نفر رسید/-شروع به پذیرش ایالت نیوسالت‌ولز برای اسپانسرشیپ ویزای ۴۹۱/-شروع بررسی ویزاهای ۱۸۸ گروه استارت آپ/-در چه سنی نیاز به تست سیتیزن‌شیپی نیست؟/-آیا پسر عموی من که در استرالیا بیزینس دارد می‌تواند اسپانسر من شود؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- جمعیت استرالیا به ۲۷ میلیون نفر رسید/-شروع به پذیرش ایالت نیوسالت‌ولز برای اسپانسرشیپ ویزای ۴۹۱/-شروع بررسی ویزاهای ۱۸۸ گروه استارت آپ/-در چه سنی نیاز به تست سیتیزن‌شیپی نیست؟/-آیا پسر عموی من که در استرالیا بیزینس دارد می‌تواند اسپانسر من شود؟/-پاسخ به سوالات

31/01/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- جمعیت استرالیا به ۲۷ میلیون نفر رسید/-شروع به پذیرش ایالت نیوسالت‌ولز برای اسپانسرشیپ ویزای ۴۹۱/-شروع بررسی ویزاهای ۱۸۸ گروه استارت آپ/-در چه سنی نیاز به تست سیتیزن‌شیپی نیست؟/-آیا پسر عموی من که در استرالیا بیزینس دارد می‌تواند اسپانسر من شود؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- جمعیت استرالیا به ۲۷ میلیون نفررسید

-شروع به پذیرش ایالت نیوسالت‌ولز برای اسپانسرشیپ ویزای ۴۹۱

-شروع بررسی ویزاهای ۱۸۸ گروه استارت آپ

-در چه سنی نیاز به تست سیتیزن‌شیپی نیست؟

-آیا پسر عموی من که در استرالیا بیزینس دارد می‌تواند اسپانسر من شود؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]