حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- اطلاعاتی در رابطه با ویزای فارغ‌التحصیلی و نگرانی بسیاری از دانشجویان/- بسته شدن اسپانسرشیپ ایالت استرالیای غربی برای ویزاهای مهارتی/-عواقب ماندن در استرالیا بعد از اتمام ویزا/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای بشردوستانه و کامیونتی ساپورت پروگرام /-آیا کسی که مدیر عامل شرکت است می‌تواند بعنوان کارشناس ادعای سابقه کار کند؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- اطلاعاتی در رابطه با ویزای فارغ‌التحصیلی و نگرانی بسیاری از دانشجویان/- بسته شدن اسپانسرشیپ ایالت استرالیای غربی برای ویزاهای مهارتی/-عواقب ماندن در استرالیا بعد از اتمام ویزا/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای بشردوستانه و کامیونتی ساپورت پروگرام /-آیا کسی که مدیر عامل شرکت است می‌تواند بعنوان کارشناس ادعای سابقه کار کند؟/-پاسخ به سوالات

08/02/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- اطلاعاتی در رابطه با ویزای فارغ‌التحصیلی و نگرانی بسیاری از دانشجویان/- بسته شدن اسپانسرشیپ ایالت استرالیای غربی برای ویزاهای مهارتی/-عواقب ماندن در استرالیا بعد از اتمام ویزا/-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای بشردوستانه و کامیونتی ساپورت پروگرام /-آیا کسی که مدیر عامل شرکت است می‌تواند بعنوان کارشناس ادعای سابقه کار کند؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- اطلاعاتی در رابطه با ویزای فارغ‌التحصیلی و نگرانی بسیاری از دانشجویان

- بسته شدن اسپانسرشیپ ایالت استرالیای غربی برای ویزاهای مهارتی

-عواقب ماندن در استرالیا بعد از اتمام ویزا

-اطلاعاتی در رابطه با ویزاهای بشردوستانه و کامیونتی ساپورت پروگرام

-آیا کسی که مدیر عامل شرکت است می‌تواند بعنوان کارشناس ادعای سابقه کار کند؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]