حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- فشار رسانه‌ها بر دولت در رابطه با آزاد کردن بازداشت‌های سابقه‌دار/-درخواست برای حمایت از پتیشن‌های مهاجرتی موجود در سایت مجلس استرالیا/-آخرین اطلاعات مربوط به سازمان‌های وت‌اسس و TRA/-تراول داکیومنت چیست؟/-آیا دولت استرالیا ازدواج از راه دور را قبول دارد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- فشار رسانه‌ها بر دولت در رابطه با آزاد کردن بازداشت‌های سابقه‌دار/-درخواست برای حمایت از پتیشن‌های مهاجرتی موجود در سایت مجلس استرالیا/-آخرین اطلاعات مربوط به سازمان‌های وت‌اسس و TRA/-تراول داکیومنت چیست؟/-آیا دولت استرالیا ازدواج از راه دور را قبول دارد؟/-پاسخ به سوالات

15/02/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- فشار رسانه‌ها بر دولت در رابطه با آزاد کردن بازداشت‌های سابقه‌دار/-درخواست برای حمایت از پتیشن‌های مهاجرتی موجود در سایت مجلس استرالیا/-آخرین اطلاعات مربوط به سازمان‌های وت‌اسس و TRA/-تراول داکیومنت چیست؟/-آیا دولت استرالیا ازدواج از راه دور را قبول دارد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- فشار رسانه‌ها بر دولت در رابطه با آزاد کردن بازداشت‌های سابقه‌دار

-درخواست برای حمایت از پتیشن‌های مهاجرتی موجود در سایت مجلس استرالیا

-آخرین اطلاعات مربوط به سازمان‌های وت‌اسس و TRA

-تراول داکیومنت چیست؟

-آیا دولت استرالیا ازدواج از راه دور را قبول دارد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]

  

پتنشن درخواست ویزای ۴۹۱

https://www.aph.gov.au/e-petitions/petition/EN5906