حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی ظرفیت‌های باقی مانده‌ی ایالت‌های مختلف برای ویزاهای مهارتی/- نگرانی‌های دولت از ورود غیرقانونی یک قایق حامل پناهجویان به استرالیای غربی /-سازمان ACS نحوه‌ی ارزیابی مدارک را از ۱۸ مارچ ۲۰۲۴ تغییر خواهد داد/-اداره‌ی مهاجرت از این به بعد فقط نوع کاغذی آزمون کمبریج را می‌پذیرد/-آیا همراه دانشجو می تواند جداگانه برای ویزای دانشجویی اقدام کند؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی ظرفیت‌های باقی مانده‌ی ایالت‌های مختلف برای ویزاهای مهارتی/- نگرانی‌های دولت از ورود غیرقانونی یک قایق حامل پناهجویان به استرالیای غربی /-سازمان ACS نحوه‌ی ارزیابی مدارک را از ۱۸ مارچ ۲۰۲۴ تغییر خواهد داد/-اداره‌ی مهاجرت از این به بعد فقط نوع کاغذی آزمون کمبریج را می‌پذیرد/-آیا همراه دانشجو می تواند جداگانه برای ویزای دانشجویی اقدام کند؟/-پاسخ به سوالات

21/02/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی ظرفیت‌های باقی مانده‌ی ایالت‌های مختلف برای ویزاهای مهارتی/- نگرانی‌های دولت از ورود غیرقانونی یک قایق حامل پناهجویان به استرالیای غربی /-سازمان ACS نحوه‌ی ارزیابی مدارک را از ۱۸ مارچ ۲۰۲۴ تغییر خواهد داد/-اداره‌ی مهاجرت از این به بعد فقط نوع کاغذی آزمون کمبریج را می‌پذیرد/-آیا همراه دانشجو می تواند جداگانه برای ویزای دانشجویی اقدام کند؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- بررسی ظرفیت‌های باقی مانده‌ی ایالت‌های مختلف برای ویزاهای مهارتی

- نگرانی‌های دولت از ورود غیرقانونی یک قایق حامل پناهجویان به استرالیای غربی

-سازمان ACS نحوه‌ی ارزیابی مدارک را از ۱۸ مارچ ۲۰۲۴ تغییر خواهد داد

-اداره‌ی مهاجرت از این به بعد فقط نوع کاغذی آزمون کمبریج را می‌پذیرد

-آیا همراه دانشجو می تواند جداگانه برای ویزای دانشجویی اقدام کند؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]

  

پتنشن درخواست ویزای ۴۹۱

https://www.aph.gov.au/e-petitions/petition/EN5906