حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی تعداد ویزاهای ثبت شده اداره‌ی مهاجرت در سال جاری در مقاسیه با سال‌های قبل/-بررسی وضعیت پذیرش ویزاهای دانشجویی/-افراد بالای ۴۵ سال چگونه می‌توانند اقامت دائم استرالیا را بگیرند/-اطلاعاتی در رابطه با رشته‌ی تکنولوژی بنیادی/-پتیشن مربوط به ویزای ۱۸۸ در مجلس استرالیا مطرح شد/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی تعداد ویزاهای ثبت شده اداره‌ی مهاجرت در سال جاری در مقاسیه با سال‌های قبل/-بررسی وضعیت پذیرش ویزاهای دانشجویی/-افراد بالای ۴۵ سال چگونه می‌توانند اقامت دائم استرالیا را بگیرند/-اطلاعاتی در رابطه با رشته‌ی تکنولوژی بنیادی/-پتیشن مربوط به ویزای ۱۸۸ در مجلس استرالیا مطرح شد/-پاسخ به سوالات

28/02/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- بررسی تعداد ویزاهای ثبت شده اداره‌ی مهاجرت در سال جاری در مقاسیه با سال‌های قبل/-بررسی وضعیت پذیرش ویزاهای دانشجویی/-افراد بالای ۴۵ سال چگونه می‌توانند اقامت دائم استرالیا را بگیرند/-اطلاعاتی در رابطه با رشته‌ی تکنولوژی بنیادی/-پتیشن مربوط به ویزای ۱۸۸ در مجلس استرالیا مطرح شد/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- بررسی تعداد ویزاهای ثبت شده اداره‌ی مهاجرت در سال جاری در مقاسیه با سال‌های قبل

-بررسی وضعیت پذیرش ویزاهای دانشجویی

-افراد بالای ۴۵ سال چگونه می‌توانند اقامت دائم استرالیا را بگیرند

-اطلاعاتی در رابطه با رشته‌ی تکنولوژی بنیادی

-پتیشن مربوط به ویزای ۱۸۸ در مجلس استرالیا مطرح شد

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]

  

پتنشن درخواست ویزای ۴۹۱

https://www.aph.gov.au/e-petitions/petition/EN5906