حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/-سخت‌گیری دولت استرالیا برای عطای شهروندی به کسانی که سابقه‌ی ارتکاب جرم دارند/-آیا می‌توان بیشتر از ۱۰ هزار دلار پول نقد با خود از ایران بیاوریم؟/-آیا با داشتن ویزاهای ۴۹۱ می‌توان بصورت دور کاری برای کارفرماهای مناطق غیر ریجینال کار کرد؟/-آیا با دارا بودن ویزای ۱۰۰ آدلاید امکان کار در شهرهای دیگر وجود دارد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/-سخت‌گیری دولت استرالیا برای عطای شهروندی به کسانی که سابقه‌ی ارتکاب جرم دارند/-آیا می‌توان بیشتر از ۱۰ هزار دلار پول نقد با خود از ایران بیاوریم؟/-آیا با داشتن ویزاهای ۴۹۱ می‌توان بصورت دور کاری برای کارفرماهای مناطق غیر ریجینال کار کرد؟/-آیا با دارا بودن ویزای ۱۰۰ آدلاید امکان کار در شهرهای دیگر وجود دارد؟/-پاسخ به سوالات

14/03/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/-سخت‌گیری دولت استرالیا برای عطای شهروندی به کسانی که سابقه‌ی ارتکاب جرم دارند/-آیا می‌توان بیشتر از ۱۰ هزار دلار پول نقد با خود از ایران بیاوریم؟/-آیا با داشتن ویزاهای ۴۹۱ می‌توان بصورت دور کاری برای کارفرماهای مناطق غیر ریجینال کار کرد؟/-آیا با دارا بودن ویزای ۱۰۰ آدلاید امکان کار در شهرهای دیگر وجود دارد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی

-سخت‌گیری دولت استرالیا برای عطای شهروندی به کسانی که سابقه‌ی ارتکاب جرم دارند

-آیا می‌توان بیشتر از ۱۰ هزار دلار پول نقد با خود از ایران بیاوریم؟

-آیا با داشتن ویزاهای ۴۹۱ می‌توان بصورت دور کاری برای کارفرماهای مناطق غیر ریجینال کار کرد؟

-آیا با دارا بودن ویزای ۱۰۰ آدلاید امکان کار در شهرهای دیگر وجود دارد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]