سلامت

نگرانی والدین در استرالیا Bullying ( آزار و اذیت )در مدارس

 نگرانی والدین در استرالیا Bullying ( آزار و اذیت )در مدارس

09/02/2016   نگرانی والدین در استرالیا Bullying ( آزار و اذیت )در مدارس


نگرانی والدین در استرالیا Bullying ( آزار و اذیت )در مدارس

آموزش راههای پیشگیری، معرفی راههای موجود جهت کمک به رشد وتربیت کودکان ، نوجوانان ، بزرگسالان

   همراه با زهرا نوری دکترای روانشناسی از دانشگاه ملبورن و عضو جامعه روانشناسان استرالیا APS