حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تغییر در نحوه‌ی بررسی ویزاهای دانشجویی از ۲۳ مارچ/-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی /-شروع بررسی ویزاهای مهارتی ساب‌کلاس ۴۹۱/-آیا مهاجرت شغلی برای وکلای ایرانی امکان‌پذیر هست؟

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تغییر در نحوه‌ی بررسی ویزاهای دانشجویی از ۲۳ مارچ/-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی /-شروع بررسی ویزاهای مهارتی ساب‌کلاس ۴۹۱/-آیا مهاجرت شغلی برای وکلای ایرانی امکان‌پذیر هست؟

21/03/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تغییر در نحوه‌ی بررسی ویزاهای دانشجویی از ۲۳ مارچ/-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی /-شروع بررسی ویزاهای مهارتی ساب‌کلاس ۴۹۱/-آیا مهاجرت شغلی برای وکلای ایرانی امکان‌پذیر هست؟


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- تغییر در نحوه‌ی بررسی ویزاهای دانشجویی از ۲۳ مارچ

-آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی 

-شروع بررسی ویزاهای مهارتی ساب‌کلاس ۴۹۱

-آیا مهاجرت شغلی برای وکلای ایرانی امکان‌پذیر هست؟

-آیا می‌توان ویزای توریستی را به ویزای دیگری پس از ورود به استرالیا تغییر داد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]