حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- خبر مهم - بررسی لایحه‌ی پیشنهادی دولت استرالیا در رابطه با شهروندان ایران و عراق/-تغییر نمره‌ی زبان برای ویزای دانشجویی و فارغ التحصیلی/-بررسی لیست رشته‌های پیشنهادی برای ویزاهای کاری استرالیا/-آیا بعد از اپلای برای سیتیزن ‌شیپی می‌توانیم به خارج از استرالیا سفر کنیم؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- خبر مهم - بررسی لایحه‌ی پیشنهادی دولت استرالیا در رابطه با شهروندان ایران و عراق/-تغییر نمره‌ی زبان برای ویزای دانشجویی و فارغ التحصیلی/-بررسی لیست رشته‌های پیشنهادی برای ویزاهای کاری استرالیا/-آیا بعد از اپلای برای سیتیزن ‌شیپی می‌توانیم به خارج از استرالیا سفر کنیم؟/-پاسخ به سوالات

28/03/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- خبر مهم - بررسی لایحه‌ی پیشنهادی دولت استرالیا در رابطه با شهروندان ایران و عراق/-تغییر نمره‌ی زبان برای ویزای دانشجویی و فارغ التحصیلی/-بررسی لیست رشته‌های پیشنهادی برای ویزاهای کاری استرالیا/-آیا بعد از اپلای برای سیتیزن ‌شیپی می‌توانیم به خارج از استرالیا سفر کنیم؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

-خبر مهم-بررسی لایحه‌ی پیشنهادی دولت استرالیا در رابطه با شهروندان ایران و عراق

-تغییر نمره‌ی زبان برای ویزای دانشجویی و فارغ التحصیلی

-بررسی لیست رشته‌های پیشنهادی برای ویزاهای کاری استرالیا

-آیا بعد از اپلای برای سیتیزن ‌شیپی می‌توانیم به خارج از استرالیا سفر کنیم؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]