حقوقی

خبر مهم /- مخالفت با اقدامات تبعیض آمیز مهاجرتی علیه شهروندان ایرانی/ - همبستگی شهروندان بویژه ایرانیان در خصوص جلوگیری از تصویب طرح جدید مهاجرتی دولت استرالیا

خبر مهم /- مخالفت با اقدامات تبعیض آمیز مهاجرتی علیه شهروندان ایرانی/ - همبستگی شهروندان بویژه ایرانیان در خصوص جلوگیری از تصویب طرح جدید مهاجرتی دولت استرالیا

30/03/2024  خبر مهم /- مخالفت با اقدامات تبعیض آمیز مهاجرتی علیه شهروندان ایرانی/ - همبستگی شهروندان بویژه ایرانیان در خصوص جلوگیری از تصویب طرح جدید مهاجرتی دولت استرالیا


خبرمهم 

مخالفت با اقدامات تبعیض آمیز مهاجرتی علیه شهروندان ایرانی

- همبستگی شهروندان بویژه ایرانیان در خصوص جلوگیری از تصویب طرح جدید مهاجرتی دولت استرالیا

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط..ناهیدامامی

لینک امضا پتیشن درجهت مخالفت با تصویب این طرح

https://www.change.org/p/oppose-discriminatory-immigration-measures-against-iranian-citizens?recruiter=1312883779&recruited_by_id=5cbacd40-2868-11ee-8d20-4d108675f714&utm_source=share_petition&utm_campaign=petition_dashboard_share_modal&utm_medium=copylink

 

براساس قوانین جدید، افراد غیرشهروندی که با دولت استرالیا برای ترک این کشور همکاری نکنند، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند. برای این افراد مجازات حبس از یک سال تا پنج سال و همچنین جریمه نقدی تا 93000 دلار در نظر گرفته شده است.

علاوه براین، کشورهایی را که از پذیرش اتباع خود اجتناب کنند، مشمول ممنوعیت‌های مسافرتی مؤثر شده و برای مسافرانی که از این کشورها قصد سفر به استرالیا را دارند، ویزا صادر نخواهد شد. به گفته مقامات رسمی،کشورهای ایران، عراق، روسیه و سودان جنوبی در این خصوص با استرالیا همکاری نمی‌کنند.

این قوانین در مرحله اول مهاجران دارای ویزای بریجینگ (BVR) را هدف قرار خواهد داد. در حال حاضر حدود 9000 پناهنده با ویزای بریجینگ در استرالیا زندگی می‌کنند.

در حالی که این لایحه بیان می کند پناهندگان و سایر افرادی که استرالیا ممکن است از آنها حمایت کند باید از اخراج معاف شوند، اما کارشناسان و گروه های مدافع نگران افرادی هستند که تحت پروسه پناهندگی سریع مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.