حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تغییر شرایط لازم برای ویزاهای ۴۹۱ ایالت نیوسالت‌ولز/-اجازه‌ی صدور ویزا در شرایط خاص به فرزندان بالای ۲۳ به عنوان همراه در ویزای همسری/- توضیحات بیشتر در رابطه با لایحه‌ی پیشنهادی دولت در رابطه با ایرانیان/-آیا قانون جدید در صورت تصویب شدن ویزاهای در حال بررسی ۱۸۸ را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تغییر شرایط لازم برای ویزاهای ۴۹۱ ایالت نیوسالت‌ولز/-اجازه‌ی صدور ویزا در شرایط خاص به فرزندان بالای ۲۳ به عنوان همراه در ویزای همسری/- توضیحات بیشتر در رابطه با لایحه‌ی پیشنهادی دولت در رابطه با ایرانیان/-آیا قانون جدید در صورت تصویب شدن ویزاهای در حال بررسی ۱۸۸ را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟/-پاسخ به سوالات

04/04/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- تغییر شرایط لازم برای ویزاهای ۴۹۱ ایالت نیوسالت‌ولز/-اجازه‌ی صدور ویزا در شرایط خاص به فرزندان بالای ۲۳ به عنوان همراه در ویزای همسری/- توضیحات بیشتر در رابطه با لایحه‌ی پیشنهادی دولت در رابطه با ایرانیان/-آیا قانون جدید در صورت تصویب شدن ویزاهای در حال بررسی ۱۸۸ را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- تغییر شرایط لازم برای ویزاهای ۴۹۱ ایالت نیوسالت‌ولز

-اجازه‌ی صدور ویزا در شرایط خاص به فرزندان بالای ۲۳ به عنوان همراه در ویزای همسری

- توضیحات بیشتر در رابطه با لایحه‌ی پیشنهادی دولت در رابطه با ایرانیان

-آیا قانون جدید در صورت تصویب شدن ویزاهای در حال بررسی ۱۸۸ را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]

-----------------------------------------------------

#دادخواست #petition
مخالفت با اقدامات تبعیض آمیز مهاجرتی علیه شهروندان ایرانی
قوانین سختگیرانه‌ایی که تمامی ایرانیان را تحت تاثیر قرار میدهد.
- همبستگی شهروندان بویژه ایرانیان در خصوص جلوگیری از تصویب طرح جدید مهاجرتی دولت استرالیا
Petition · Oppose Discriminatory Immigration Measures Against Iranian Citizens - Australia

امضائ دادخواست(Sign the petition)

Change.org