حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/-سازمان ACS سیستم جدید بررسی پرونده‌ها را شروع کرد/-بررسی بیشتر لایحه‌ی پیشنهادی دولت در رابطه با ویزاهای ایرانیان /-آیا برای ویزای ۱۸۸ نمره‌ی زبان هر اسکیل باید ۴.۵ باشد؟/-اطلاعاتی در رابطه با میزان حقوق برای ویزای ۱۸۶/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/-سازمان ACS سیستم جدید بررسی پرونده‌ها را شروع کرد/-بررسی بیشتر لایحه‌ی پیشنهادی دولت در رابطه با ویزاهای ایرانیان /-آیا برای ویزای ۱۸۸ نمره‌ی زبان هر اسکیل باید ۴.۵ باشد؟/-اطلاعاتی در رابطه با میزان حقوق برای ویزای ۱۸۶/-پاسخ به سوالات

18/04/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/-سازمان ACS سیستم جدید بررسی پرونده‌ها را شروع کرد/-بررسی بیشتر لایحه‌ی پیشنهادی دولت در رابطه با ویزاهای ایرانیان /-آیا برای ویزای ۱۸۸ نمره‌ی زبان هر اسکیل باید ۴.۵ باشد؟/-اطلاعاتی در رابطه با میزان حقوق برای ویزای ۱۸۶/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- آخرین اخبار ایالتی در رابطه با ویزاهای مهارتی/-سازمان ACS سیستم جدید بررسی پرونده‌ها را شروع کرد

-بررسی بیشتر لایحه‌ی پیشنهادی دولت در رابطه با ویزاهای ایرانیان 

-آیا برای ویزای ۱۸۸ نمره‌ی زبان هر اسکیل باید ۴.۵ باشد؟

-اطلاعاتی در رابطه با میزان حقوق برای ویزای ۱۸۶

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]