حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- دستگیر شدن مجدد یکی از بازداشتی‌های آزاد شده و احتمال تاثیر منفی آن بر وضعیت مهاجران/-بررسی تغییرات پیشنهادی در زمینه‌ی ویزاهای تحصیلی /-بررسی تغییرات احتمالی در نحوه‌ی امتیاز بندی ویزاهای مهارتی/-آیا گرفتن ویزای ۴۸۹ آسان است؟/-آیا هنوز امکان گرفتن ویزای نامزدی وجود دارد با توجه به تغییر قوانین جدید؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- دستگیر شدن مجدد یکی از بازداشتی‌های  آزاد شده و احتمال تاثیر منفی آن بر وضعیت مهاجران/-بررسی تغییرات پیشنهادی در زمینه‌ی ویزاهای تحصیلی /-بررسی تغییرات احتمالی در نحوه‌ی امتیاز بندی ویزاهای مهارتی/-آیا گرفتن ویزای ۴۸۹ آسان است؟/-آیا هنوز امکان گرفتن ویزای نامزدی وجود دارد با توجه به تغییر قوانین جدید؟/-پاسخ به سوالات

02/05/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- دستگیر شدن مجدد یکی از بازداشتی‌های آزاد شده و احتمال تاثیر منفی آن بر وضعیت مهاجران/-بررسی تغییرات پیشنهادی در زمینه‌ی ویزاهای تحصیلی /-بررسی تغییرات احتمالی در نحوه‌ی امتیاز بندی ویزاهای مهارتی/-آیا گرفتن ویزای ۴۸۹ آسان است؟/-آیا هنوز امکان گرفتن ویزای نامزدی وجود دارد با توجه به تغییر قوانین جدید؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- دستگیر شدن مجدد یکی از بازداشتی‌های آزاد شده و احتمال تاثیر منفی آن بر وضعیت مهاجران

-بررسی تغییرات پیشنهادی در زمینه‌ی ویزاهای تحصیلی 

-بررسی تغییرات احتمالی در نحوه‌ی امتیاز بندی ویزاهای مهارتی

-آیا گرفتن ویزای ۴۸۹ آسان است؟

-آیا هنوز امکان گرفتن ویزای نامزدی وجود دارد با توجه به تغییر قوانین جدید؟

-پاسخ به سوالات

#رادیونشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]