حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- آخرین اخبار در رابطه با لایحه‌ی تحریم ایرانی‌ها/-پذیرش مجدد امتحان تافل برای ویزاهای استرالیا از تاریخ ۵ می/-درصد بالای رد شدن ویزاهای دانشجویی و نارضایتی دانشجویان/-آیا اگر در زمان فارغ‌التحصیلی ۳۵ سال و ۳ ماه داشته باشم به من ویزای گرجویت تعلق می‌گیرد؟/-آیا لیست core skills occupation list در حال آماده شدن مربوط به ویزاهای اسکیل هست یا ویزای جاب افر؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- آخرین اخبار در رابطه با لایحه‌ی تحریم ایرانی‌ها/-پذیرش مجدد امتحان تافل برای ویزاهای استرالیا از تاریخ ۵ می/-درصد بالای رد شدن ویزاهای دانشجویی و نارضایتی دانشجویان/-آیا اگر در زمان فارغ‌التحصیلی ۳۵ سال و ۳ ماه داشته باشم به من ویزای گرجویت تعلق می‌گیرد؟/-آیا لیست core skills occupation list در حال آماده شدن مربوط به ویزاهای اسکیل هست یا ویزای جاب افر؟/-پاسخ به سوالات

09/05/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- آخرین اخبار در رابطه با لایحه‌ی تحریم ایرانی‌ها/-پذیرش مجدد امتحان تافل برای ویزاهای استرالیا از تاریخ ۵ می/-درصد بالای رد شدن ویزاهای دانشجویی و نارضایتی دانشجویان/-آیا اگر در زمان فارغ‌التحصیلی ۳۵ سال و ۳ ماه داشته باشم به من ویزای گرجویت تعلق می‌گیرد؟/-آیا لیست core skills occupation list در حال آماده شدن مربوط به ویزاهای اسکیل هست یا ویزای جاب افر؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- آخرین اخبار در رابطه با لایحه‌ی تحریم ایرانی‌ها

-پذیرش مجدد امتحان تافل برای ویزاهای استرالیا از تاریخ ۵ می

-درصد بالای رد شدن ویزاهای دانشجویی و نارضایتی دانشجویان

-آیا اگر در زمان فارغ‌التحصیلی ۳۵ سال و ۳ ماه داشته باشم به من ویزای گرجویت تعلق می‌گیرد؟

-آیا لیست core skills occupation list در حال آماده شدن مربوط به ویزاهای اسکیل هست یا ویزای جاب افر؟

-پاسخ به سوالات

#رادیونشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]