حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / - تحلیل برنامه‌ی مهاجرتی ارائه شده در بودجه‌ی سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵/-احتمال اجرایی نشدن قانون سن ۳۵ سال ویزاهای فارغ التحصیلی برای کسانی که در حال حاضر در استرالیا دانشجو هستند/- اگر کسی بعنوان مدرس دانشگاه ارزیابی شده می‌تواند برای رشته‌ی life scientist اسسمنت بگیرد؟/- آیا برای ویزاهای CSP باید فرد در UNHCR ثبت نام کرده باشد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / - تحلیل برنامه‌ی مهاجرتی ارائه شده در بودجه‌ی سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵/-احتمال اجرایی نشدن قانون سن ۳۵ سال ویزاهای فارغ التحصیلی برای کسانی که در حال حاضر در استرالیا دانشجو هستند/- اگر کسی بعنوان مدرس دانشگاه ارزیابی شده می‌تواند برای رشته‌ی life scientist اسسمنت بگیرد؟/- آیا برای ویزاهای CSP باید فرد در UNHCR ثبت نام کرده باشد؟/-پاسخ به سوالات

16/05/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / - تحلیل برنامه‌ی مهاجرتی ارائه شده در بودجه‌ی سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵/-احتمال اجرایی نشدن قانون سن ۳۵ سال ویزاهای فارغ التحصیلی برای کسانی که در حال حاضر در استرالیا دانشجو هستند/- اگر کسی بعنوان مدرس دانشگاه ارزیابی شده می‌تواند برای رشته‌ی life scientist اسسمنت بگیرد؟/- آیا برای ویزاهای CSP باید فرد در UNHCR ثبت نام کرده باشد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- تحلیل برنامه‌ی مهاجرتی ارائه شده در بودجه‌ی سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵

-احتمال اجرایی نشدن قانون سن ۳۵ سال ویزاهای فارغ التحصیلی برای کسانی که در حال حاضر در استرالیا دانشجو هستند

- اگر کسی بعنوان مدرس دانشگاه ارزیابی شده می‌تواند برای رشته‌ی life scientist اسسمنت بگیرد؟

- آیا برای ویزاهای CSP باید فرد در UNHCR ثبت نام کرده باشد؟

-پاسخ به سوالات

#رادیونشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]