حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / - توضیحات تکمیلی در رابطه با برنامه‌ی مهاجرتی سال ۲۰۲۴_۲۰۲۵/-آیا برای دریافت ویزای ۴۸۲ نیاز به گرفتن اسکیل اسسمنت هست؟/-آیا می‌توان هم‌زمان در دو رشته اسسمنت داشت؟/-آیا بعد از جدایی از همسر در ایران باید در استرالیا هم طلاق ثبت شود؟/-آیا مدرک زبان تافل مورد تایید استرالیا هست؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / - توضیحات تکمیلی در رابطه با برنامه‌ی مهاجرتی سال ۲۰۲۴_۲۰۲۵/-آیا برای دریافت ویزای ۴۸۲ نیاز به گرفتن اسکیل اسسمنت هست؟/-آیا می‌توان هم‌زمان در دو رشته اسسمنت داشت؟/-آیا بعد از جدایی از همسر در ایران  باید در استرالیا هم طلاق ثبت شود؟/-آیا مدرک زبان تافل مورد تایید استرالیا هست؟/-پاسخ به سوالات

23/05/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی / - توضیحات تکمیلی در رابطه با برنامه‌ی مهاجرتی سال ۲۰۲۴_۲۰۲۵/-آیا برای دریافت ویزای ۴۸۲ نیاز به گرفتن اسکیل اسسمنت هست؟/-آیا می‌توان هم‌زمان در دو رشته اسسمنت داشت؟/-آیا بعد از جدایی از همسر در ایران باید در استرالیا هم طلاق ثبت شود؟/-آیا مدرک زبان تافل مورد تایید استرالیا هست؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی 

- توضیحات تکمیلی در رابطه با برنامه‌ی مهاجرتی سال ۲۰۲۴_۲۰۲۵

-آیا برای دریافت ویزای ۴۸۲ نیاز به گرفتن اسکیل اسسمنت هست؟

-آیا می‌توان هم‌زمان در دو رشته اسسمنت داشت؟

-آیا بعد از جدایی از همسر در ایران باید در استرالیا هم طلاق ثبت شود؟

-آیا مدرک زبان تافل مورد تایید استرالیا هست؟

-پاسخ به سوالات

#رادیونشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]