سلامت

عزت نفس و اعتماد بنفس در کودکان و نوجوانان قسمت اول

عزت نفس و اعتماد بنفس در کودکان و نوجوانان قسمت اول

06/10/2015  عزت نفس و اعتماد بنفس در کودکان و نوجوانان قسمت اول


عزت نفس و اعتماد بنفس در کودکان و نوجوانان قسمت اول

آموزش راههای پیشگیری، معرفی راههای موجود جهت کمک به رشد وتربیت کودکان ، نوجوانان ، بزرگسالان

   همراه با زهرا نوری دکترای روانشناسی از دانشگاه ملبورن و عضو جامعه روانشناسان استرالیا APS