سلامت

سلامت عزت نفس و اعتماد بنفس در کودکان و نوجوانان قسمت دوم

سلامت عزت نفس و اعتماد بنفس در کودکان و نوجوانان قسمت دوم

13/10/2015  سلامت عزت نفس و اعتماد بنفس در کودکان و نوجوانان قسمت دوم


سلامت عزت نفس و اعتماد بنفس در کودکان و نوجوانان قسمت دوم

آموزش راههای پیشگیری، معرفی راههای موجود جهت کمک به رشد وتربیت کودکان ، نوجوانان ، بزرگسالان

   همراه با زهرا نوری دکترای روانشناسی از دانشگاه ملبورن و عضو جامعه روانشناسان استرالیا APS