سلامت

تاثیرات شبکه های اجتماعی بر کودکان و نوجوانان

تاثیرات شبکه های اجتماعی بر کودکان و نوجوانان

15/09/2015  تاثیرات شبکه های اجتماعی بر کودکان و نوجوانان


تاثیرات شبکه های اجتماعی بر کودکان و نوجوانان روانشناسی رشدکودک و نوجوان 

آموزش راههای پیشگیری، معرفی راههای موجود جهت کمک به رشد وتربیت کودکان ، نوجوانان ، بزرگسالان

   همراه با زهرا نوری دکترای روانشناسی از دانشگاه ملبورن و عضو جامعه روانشناسان استرالیا APS