سلامت

نوجوانان و مشکل bullying در مدارس

نوجوانان و مشکل bullying در مدارس

08/03/2016  نوجوانان و مشکل bullying در مدارس


نوجوانان و مشکل bullying در مدارس

آموزش راههای پیشگیری، معرفی راههای موجود جهت کمک به رشد وتربیت کودکان ، نوجوانان ، بزرگسالان

   همراه با زهرا نوری دکترای روانشناسی از دانشگاه ملبورن و عضو جامعه روانشناسان استرالیا APS