سلامت

بیماریهایی که از طریق جنسی منتقل میشوند-عفونت های کلامیدیا و گونوره (سوزاک)

بیماریهایی که از طریق جنسی منتقل میشوند-عفونت های کلامیدیا و گونوره (سوزاک)

09/03/2016  بیماریهایی که از طریق جنسی منتقل میشوند-عفونت های کلامیدیا و گونوره (سوزاک)


سوزاک یک عفونت باکتریایی ناشی از ارگانیسم نایسریا گونوره است که از طریق تماس جنسی منتقل می شود. این بیماری یکی از قدیمی ترین بیماری های مقاربتی شناخته شده است.

همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا