سلامت

موضوع :درمان غیر دارویی- آرتروز زانو/ همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی

موضوع :درمان غیر دارویی- آرتروز زانو/ همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی

11/01/2017  موضوع :درمان غیر دارویی- آرتروز زانو/ همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی


موضوع :درمان غیر دارویی- آرتروز زانو/ همراه با دکتر بهمن منصور زاده ، پزشک خانواده در استرالیا

رادیو نشاط - رضا سمامی

استئوآرتریت که معمولاً به عنوان آرتروز فرسایشی شناخته می‌شود، یکی از  علل سشرایطی است که در آن فضای بالش مانند طبیعی بین مفاصل (غضروف) دچار فرسایش می‌شود. هنگامی که این شرایط اتفاق می‌افتد، استخوان‌های مفاصل به یکدیگر ساییده می‌شوند و کمتر امکان جذب شوک‌های وارد شده توسط غضروف‌ها وجود دارد. نتیجه حاصل از این سایش می‌تواند  علت درد زانو باشد و یا  ورم، سفت شدن، کاهش دامنه‌ی حرکت و گاهی اوقات تشکیل استخوان اضافی در محل و صدا دادن زانو باشد.