فرهنگ وهنر

گفتگو با " کاووس رحمانی " خواننده و موسس گروه موسیقی چشمک در استرالیا

گفتگو با " کاووس رحمانی " خواننده و موسس گروه موسیقی چشمک در استرالیا

22/02/2017  گفتگو با " کاووس رحمانی " خواننده و موسس گروه موسیقی چشمک در استرالیا


 

گفتگو با " کاووس رحمانی " خواننده و موسس گروه موسیقی چشمک در استرالیا

پس از سالها "گروه موسیقی چشمک" جشن نوروزی 1396 را در ملبورن برگزار می نماید

رادیو نشاط ...رضا سمامی