فرهنگ وهنر

گفتگو با "جمال فرخ سرشت" سرپرست و مدیر اجرایی کنسرت بزرگ شهرام ناظری در استرالیا 

گفتگو با "جمال فرخ سرشت" سرپرست و مدیر اجرایی کنسرت بزرگ شهرام ناظری در استرالیا 

20/05/2017  گفتگو با "جمال فرخ سرشت" سرپرست و مدیر اجرایی کنسرت بزرگ شهرام ناظری در استرالیا 


 ادعای دروغین حضور "شهرام ناظری" درهفته دوستی ایران و استرالیا توسط برگزارکنندگان و برخی از هفته نامه های این کشور. 

گفتگو با "جمال فرخ سرشت" سرپرست و مدیر اجرایی کنسرت بزرگ شهرام ناظری در استرالیا 

موسسه ماداکتو با همکاری ارکستر ملل تنها با نیان حضور شهرام ناظری " شوالیه آواز ایران " در استرالیا هستند.

رادیو نشاط ...رضا سمامی

جهت کسب اطلاعات بیشتر از کنسرت استرالیا روی آدرس زیر کلیک کنید
http://www.madaktoconcerts.com.au/