سلامت

موضوع:"علائم بیماری های دستگاه ادراری در مردان-پروستات/ همراه با دکتر همایون زرگر جراح ارولوژیست با فوق تخصّص در درمان  سرطانهای دستگاه ادراری تناسلی وجراحی روباتیک در استرالیا/ رادیو نشاط - رضا سمامی

موضوع:"علائم بیماری های دستگاه ادراری در مردان-پروستات/ همراه با دکتر همایون زرگر جراح ارولوژیست با فوق تخصّص در درمان  سرطانهای دستگاه ادراری تناسلی وجراحی روباتیک در استرالیا/ رادیو نشاط - رضا سمامی

20/06/2017  موضوع:"علائم بیماری های دستگاه ادراری در مردان-پروستات/ همراه با دکتر همایون زرگر جراح ارولوژیست با فوق تخصّص در درمان  سرطانهای دستگاه ادراری تناسلی وجراحی روباتیک در استرالیا/ رادیو نشاط - رضا سمامی


موضوع:"علائم بیماری های دستگاه ادراری در مردان-پروستات

دکتر همایون زرگر جراح ارولوژیست با فوق تخصّص در درمان  سرطانهای دستگاه ادراری تناسلی وجراحی روباتیک

تلفن تعیین وقت ملاقات 0383737645

1300ZARGAR 

آدرس مطب ها در ملبورن

CANCER SPECIALISTS...LEVEL 1,84 BRIDGE ROAD, RICHMOND

RADIATION ONCOLOGY VICTORRIA...230 COOPER STREET, EPPING

AUSTERALIAN PROSTATE CANCER CETRE...14-20 BLAKWOOD STREET, NORTH MELBOURNE

 

https://www.homizargar.com.au/