فرهنگ وهنر

گفتگو با "آرش کیان" تهیه کننده وتنظیم کننده موزیک ویدئو "خونه مادر بزرگه ، مدرسه موشها" از گروه سه نیک

گفتگو با "آرش کیان" تهیه کننده وتنظیم کننده موزیک ویدئو "خونه مادر بزرگه ، مدرسه موشها" از گروه سه نیک

29/06/2017  گفتگو با "آرش کیان" تهیه کننده وتنظیم کننده موزیک ویدئو "خونه مادر بزرگه ، مدرسه موشها" از گروه سه نیک


گفتگو با "آرش کیان" تهیه کننده وتنظیم کننده موزیک ویدئو "خونه مادر بزرگه ، مدرسه موشها" از گروه سه نیک

رادیو نشاط...رضا سمامی

..............................................................

جهت حمایت از گروه موزیک سه نیک لطفا" آدرس زیر را کلیک کرده و عضو شوید

https://www.facebook.com/SenikOfficial/videos/743655995805862/