اجتماعی

اطلاعیه جدید اداره مهاجرت استرالیا برای دارندگان ویزاهای موقت در خصوص سفر به این کشور

media.news.imagealternatetextformat.details


اداره مهاجرت استرالیا برای دارندگان ویزاهای موقت در خصوص سفر به این کشور اطلاعیه جدیدی را صادر کرد.

 

۲ نوامبر ۲۰۲۱ - ساعت ۱۲ ظهر
به گزارش رادیو نشاط ، آقای امین فرزدقی وکیل قانونی مهاجرت به استرالیا و کارشناس رادیو نشاط اعلام کرد که، طبق آخرين آپدیتی که اداره مهاجرت بعد از انجام مصاحبه امروز اعلام نمود، از اول دسامبر ۲۰۲۱ دارندگان ویزاهای موقت که لیستشان در زیر قرار داده شده
و هر ۲ دوز واکسن کرونای مورد تایید را زدهاند، میتوانند بدون نیاز به درخواست اگزمپشن )Exemption Travel )به استرالیا سفر کنند. این خبر خیلی خوبی هست برای دارندگان اکثر ویزاهای موقت.
به طور خالصه، دارندگان اکثر ویزاهای موقت بجز ویزاهای ویزیتوری )سابکالس ۶۰۰ )شامل این لیست هستند. افرادی که از این خبر خوب بهرهمند خواهند شد
شامل دارندگان ویزاهای دانشجویی سابکالس ۵۰۰ هستند که از اول دسامبر میتوانند تحصیل خود را در استرالیا ادامه دهند یا اگر در حال حاضر در استرالیا با
ویزای دانشجویی هستند، میتوانند برای دیدن افراد فامیل خود سفر کنند. همچنین دارندگان ویزاهای بشردوستانه سابکالس ۲۰۰ تا ۲۰۴ که هنوز اولین ورود خود
را به استرالیا نداشتهاند و همچنین دارندگان اکثر ویزاهای موقت کاری مانند سابکالس ۴۸۲ ،۴۷۶ ،۴۸۹ و ۴۹۱ و دارندگان ویزای موقت والدین سابکالس ۸۷۰.
دارندگان ویزاهای موقت پناهندگی ۳ و ۵ ساله سابکالس ۷۸۵ و سابکالس ۷۹۰ هم شامل این لیست هستند و می توانند بدون درخواست اگزمپشن وارد استرالیا
شوند. این افراد توجه داشته باشند که همچنان مانند قبل، باید برای اجازه سفر )Request Travel )طبق شرطی که در ویزایشان هست، قبل از سفر اقدام کنند.
لطفا در نظر گرفته شود که معافیت های باال فقط شامل افرادی هست که هر دو دوز واکسن کرونای مورد تایید استرالیا را زده باشند. )افرادی که از ایران قصد
ورود دارند، در نظر داشته باشند که در حال حاضر استرالیا واکسن آسترازنکا را قبول دارد و همچنین واکسن سینوفارم البته فقط برای افراد بین ۱۸ تا ۶۰ ساله.
این موارد ممكن است به روز رسانی شود و بهتر هست که هر زمان قصد سفر داشتید، دوباره برای آپدیت های جدیدتر چک شود(.
دارندگان ویزاهای موقت دیگر که شامل این لیست نیستند، مانند دارندگان ویزاهای ویزیتوری سابکالس ۶۰۰ همچنان باید منتظر بمانند )البته دارندگان ویزای ۱۸۸
از قبل معاف بودند(. فقط طبق اعالم قبلی، دارندگان ویزای موقتی که جزو خانواده درجه یک فرد سیتیزن یا پرمننت استرالیا محسوب می شوند شامل معافیت
هستند که از چند هفته پیش، والدین هم به عنوان عضو خانواده درجه یک از این منظر اضافه شدند و می توانند با ویزای ویزیتور ۶۰۰ به استرالیا سفر کنند.
تمام افراد، چه دارندگان ویزاهای موقت و چه دایم یا سیتیزن، در نظر داشته باشند که جهت سفر به استرالیا موارد دیگری هم باید در نظر گرفته شود، مانند ارائه
نتیجه تست منفى کرونا و اظهارنامه قبل از سفر در ۷۲ ساعت قبل از ورود به استرالیا و همچنین در نظر گرفتن شرایط قرنطینه که بستگی به قوانين ایالتی شهر
ورودی دارد. به طور مثال در حال حاضر در نیو ساوت ولز، ویکتوریا و کانبرا، افرادی که هر ۲ دوز واکسن را زده باشند، نیاز به قرنطینه شدن ندارند.
لیست ویزاهای موقتی که دارندگان آنها در صورتی که ۲ دوز واکسن کرونای مورد تایید را زده باشند، از اول دسامبر میتوانند بدون درخواست اگزمپشن یا معافیت
وارد استرالیا شوند:


Subclass 200 – Refugee visa
Subclass 201 – In-country Special Humanitarian visa
Subclass 202 – Global Special Humanitarian visa
Subclass 203 – Emergency Rescue visa
Subclass 204 – Woman at Risk visa
Subclass 300 – Prospective Marriage visa
Subclass 400 – Temporary Work (Short Stay Specialist) visa
Subclass 403 – Temporary Work (International Relations) visa (other streams, including Australian Agriculture Visa stream)
Subclass 407 – Training visa
Subclass 408 – Temporary Activity visa
Subclass 417 – Working Holiday visa
Subclass 449 – Humanitarian Stay (Temporary) visa
Subclass 457 – Temporary Work (Skilled) visa
Subclass 461 – New Zealand Citizen Family Relationship visa
Subclass 462 – Work and Holiday visa
Subclass 476 – Skilled – Recognised Graduate visa
Subclass 482 – Temporary Skill Shortage visa
Subclass 485 – Temporary Graduate visa
Subclass 489 – Skilled – Regional (Provisional) visa
Subclass 491 – Skilled Work Regional (Provisional) visa
Subclass 494 – Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa
Subclass 500 – Student visa
Subclass 580 – closed Student Guardian visa
Subclass 590 – Student Guardian visa
Subclass 785 – Temporary Protection visa
Subclass 790 – Safe Haven Enterprise visa
Subclass 870 – Sponsored Parent (Temporary) visa
Subclass 988 – Maritime Crew visa
با تشکر
امین فرزدقی
کارشناس مهاجرت از شبکه مهاجرت استرالیا
Australian Migration Network
Source: https://covid19.homeaffairs.gov.au/vaccinated-travellers

نظر خود را ارسال نمایید