تاریخ نظامی استرالیا

استرالیایی ها در جنگ - مرور کلی تاریخ نظامی ارتش استرالیا / قسمت سوم -نبرد در سودان /هنگ نيو سات ولز(NSW) مارس تا ‍‍ژوئن 1885

media.news.imagealternatetextformat.details


استرالیایی ها در جنگ - مرور کلی تاریخ نظامی ارتش استرالیا / قسمت سوم -نبرد در سودان /هنگ نيو سات ولز(NSW) مارس تا ‍‍ژوئن 1885

 

تاریخ همیشه در میان مطالبی قرار دارد که خواندن و دانستن آن می‌تواند جذاب و شنیدنی باشد.

بر همین اساس همکاران مان در بخش تحریریه رادیو نشاط استرالیا ، اقدام به مرور کلی تاریخ نظامی ارتش استرالیا برای آشنای هر چه بیشتر شما علاقمندان به گذشته و حال این کشور پهناور نموده اند. 

مترجم.. مهرداد سیفی 

مقدمه-درسلسله مقالات زير به مطالعه و بررسي نبردهايي كه استراليا از ابتداي تشكيل در قرن هجدهم ميلادي (كه از سيدني كاو آغاز شد)، تا سالهاي اخير كه بعنوان نيروهاي پاسدار صلح تحت فرماندهي سازمان ملل متحد و همچنين جنگهاي اول و دوم خليج فارس مشاركت داشت پرداخته مي شود. 
لازم به ذكر است كه بخش يادبود تاريخ نظامي تهيه مطالب مورد نياز را بر عهده داشت.

 

نبرد در سودان /هنگ نيو سات ولز(NSW) مارس تا ‍‍ژوئن 1885

در اوايل دهه 1880 شورش ها و ناآرامي هاي گسترده به رهبري محمد احمد ملقب به مهدي عليه حكومت مصري تحت حمايت انگليس سرتاسر سودان را فرا گرفت.در سال 1883 دولت مصربا موافقت بريتانيا گروهي از نظاميان اين كشور را براي برقراري و كنترل نظم به جنوب سودان اعزام كرد.اما شورشيان ضمن غلبه بر سربازان مصري ،تعدادي از آنها را هم به اسارت درآورده وراههاي خروج آنها از منطقه رامسدودكردند.بريتانيا براي حل اين مشگل ژنرال چارلز گوردن[1]را كه پيشتردراكثرمناطق امپراطوري بريتانيا از جمله سودان خدمت كرده بود را براي بررسي وضعيت ويافتن راهي جهت تسهيل خروج سربازان گرفتاردر محاصره شورشيان به سودان فرستاد.ژنرال گوردون پس ازرايزني و مذاكره موفق شد تعدادي ازنظاميان را از سودان خارج كند.اما خودش تصميم گرفت كه با تشكيل يك گروه شبه نظامي در مقابل شورشيان ايستاده و آنها را سركوب كند، ولي نه تنها كاري از پيش نبرد بلكه درنهايت خودش هم در خارطوم به محاصره طرفداران مهدي درآمد.مردم انگليس پس از اطلاع از اين خبر،از دولت درخواست كردند تا براي نجات گوردون سريعا اقدام كند.در سپتامبر سال 1884نيروهاي كمكي انگليسي راهي سودان شدند.اما دو روز پيش از رسيدن آنها به خارطوم شهر سقوط كرده وگوردون هم دراواخر ژانويه سال1885 در جريان درگيري با شورشيان كشته شد. خبرمرگ گوردون به سرعت در سرتاسر امپراطوري از جمله نيوسوث ولز[2]پخش شد.در فوريه سال 1885 موجي از انتقادات و اعتراضات بطرف ويليام گلدستون[3]نخست وزير ليبرال انگليس سرازيرشد.معترضان دولت را به اهمال كاري وعدم اقدام به موقع براي نجات گوردون مورد متهم مي كردند.

 

Volunteers for the NSW Infantry Contingent for the Sudan at Victoria Barracks, Sydney, shortly before the contingent's departure on 3 March 1885. A05137

 

    دولت ايالت نيو سوث ولز ضمن استقبال از پيشنهاد دولت كانادا مبني بر اعزام نيروي نظامي به سودان ،از لندن درخواست صدور مجوزدراين خصوص را خواستار و متعهد شد كه كليه هزينه هاي مربوط را هم پرداخت نمايد.لندن بااين تقاضا به شرط اينكه اين نيروها تحت فرمان ارتش بريتانيا باشند، موافقت كرد.متعاقبا چند ايالت ديگر نيزضمن اعلام آمادگي،تمايل خود را جهت ارسال نيرو به سودان مطرح كردند كه هيچكدام مورد تاييد قرارنگرفت.با دريافت خبراين توافق موجي از شادي و سروردر ميان مقامات دولت نيو سوث ولز و سربازان به هوا برخاست. آنها ازاينكه براي نخستين بار دريكي از مناطق امپراطوري خارج از مرزهاي كشورشان خواهند جنگيد خوشحال بودند.

 

Sydney, 3 March 1885. Departure of the NSW Contingent for the Sudan. A05215

 

سوم مارس 1885 روزي شاد و بيادماندني در تاريخ مستعمره به شمار مي رود.دولت اين روز را تعطيل عمومي اعلام كرد. سربازان هنگ اعزامي نيوسوث ولز به استعداد يك گردان شامل 512 سرباز پياده و يك واحد توپخانه با212 خدمه در ميان هياهو وبدرقه گرم مردمي كه دسته دسته از نواحي مختلف به بندرسيدني آمده بودند سوار بر كشتي شده وبه سمت سودان به راه افتادند.در اين ميان مخالفان اين اقدام هم بيكار ننشسته وتلاش مي كردند به شيوه هاي گوناكون مخالفت خود را بروز دهند.به عنوان نمونه روزنامه ملي گراي بولتن[4]با چاپ مقالات انتقادآميزو درج  كاريكاتور – پيش از اعزام و پس از بازگشت سربازان- به اين تصميم دولت اعتراض و حمله مي كرد.از طرف ديگر دولت ايالتي تلاش مي كرد با برگزاري جلسات و دعوت گروهاي مختلف مردم اعم از شهر و حومه، افراد را نسبت به كمك در تامين هزينه و تاييد اين اقدام ترغيب كندو.اما بر خلاف انتظار فقط جمعيت محدودي دراين گردهمايي ها شركت مي كردند. حتي در جريان يك نظرسنجي بسياري ازشركت كنندگان به عدم تمايل براي پرداخت هزينه راي دادند.همچنين در مراكز بخشها و شهرهاي گوناگون مخالفت هايي ديده مي شد كه در بيشتر آنها معدنچيان ناراضي  صف نخست اعتراضات را به خود اختصاص مي دادند.

      در 29مارس سال 1885كشتي حامل نظاميان داوطلب استراليايي در بندر سوآكين پهلو گرفت وسربازان پاي درخاك سودان گذاشته و پس از استقرارو سازماندهي در سه گروه، به يگان پيشاهنگان[5]،سربازان نانجك اندازوگارد گلداستريم[6] ملحق شده وسپس در قالب يك لشگر ده هزار نفري ودر ستون هاي منظم به سمت روستاي تامايي[7] واقع در30 كيلومتري ساحل به راه افتادند. در نخستين روز راهپيمايي ،شورشيان در چندين نوبت تلاش كردند تا مانع پيشروي ارتش شوند اما هر بار ضمن تحمل شكست صحنه نبرد را ترك كردند. سربازان  در ادامه مسير  به منطقه اي رسيدند كه انبوهي از جنازه هاي بجاي مانده از جنگي كه يازده روز پيش اتفاق افتاده بود، در همه جا پراكنده شده بود.ديدن چنين صحنه اي براي سربازان استراليايي كه تا آن زمان تجربه اي از جنگ واقعي نداشتند، تازگي داشت. روز دوم سربازان استراليايي در قسمت عقب لشگر حركت مي كردند؛ به همين دليل در جريان عمليات هاي كمين و در گيري با شورشيان تنها سه نفر از آنها زخمي شدند. سرانجام سربازان به روستاي تامايي رسيدند.آنها پس از به آتش كشيدن و سوزاندن همه خانه هاي روستاييان به سوآكين بازگشتند.

 

Suakin, Sudan, 1885: grave of Robert Weir, the first Australian to d

 

  پس از اتمام ماموريت در روستاي تامايي،وظيفه حفاظت از راه آهن سراسري سودان را كه تا شهر بربر[8] در ساحل رود نيل كشيده شده بود به سربازان استراليايي سپرده شد. شهر بربر در ميانه راه سوآكين و خارطوم قرار داشت. انجام اين ماموريت با اينكه راحت و كم خطر بود ، اما سربازان استراليايي را راضي نمي كرد.آنها تمايل زيادي به شركت در درگيري و جنگ رو دربا  شورشيان را داشتند تا پاسداري و حفاظت.به همين دليل وقتي خبر تشكيل يگان نظامي شترسواران به سربازان استراليايي رسيد ، بي درنگ پنجاه نفراز آنها داوطلبانه اعلام آمادگي نموده و به اين يگان ملحق شدند. در ششم مي يگان شترسواران جهت انجام ماموريت شناسايي به ناحيه تكدول[9] در بيست و هشت كيلومتري سوآكين اعزام شد.سزبازان اميدوار بودند كه در بين راه با شورشيان روبرو شوند، اما بر خلاف انتظار زدوخورد چندان جدي ومهمي اتفاق نيفتاد.با اينحال آنها موفق شدند در جريان اين ماموريت، جان دو خبرنگاري را كه در مسيرعزيمت به سوآكين و تهيه و تكميل گزارش به محاصره شورشيان در آمده و يكي از آنها هم حين فرار زخمي شده بود را نجات دهند. بعلاوه اين سربازان در 15 ماه مي     جنازه هايي را كه پس از درگيري عمليات ماه مارس روي زمين پراكنده شده بود را دفن كردند.

    از طرف ديگر آن دسته از نظاميان استراليايي كه در واحد توپخانه خدمت مي كردند،و در پشت سربازان پياده نظام مستقر بودند اوقات فراغت بيشتري داشتند.آنها پس از گذراندن يك دوره آموزشي يك ماهه در 15 ماه مي به پادگان نظامي در سوآكين فرستاده شدند؛ بدون آنكه در عمليات مهم و سختي از وجود آنها استفاده شود.به همين دليل شمار سربازان استراليايي كه درطول ماموريت در سودان به دست شورشيان كشته شدند بسيار اندك بود.تعداد زيادي از اين نظاميان به دلايل ديگر - غير از جنگ- از جمله بيماري جان خود را از دست دادند.در پانزدهم ماه مي سال 1885دولت انگليس تصميم به خروج نيروهايش ازخاك سودان گرفت.اما با احداث يك پادگان نظامي حضورش را در منطقه همچنان حفظ كرد. در پي اين فرمان سربازان استراليايي نيز در هفدهم ماه مي سال 1885خاك سودان را ترك كردند.

       كشتي حامل سربازان در نوزدهم ژوئن سال 1885 وارد آبهاي استراليا شد.قرار بود كه كشتي در پورت جكسون[10] پهلو بگيرد، اما برنامه عوض شد و كشتي به نورث هد[11] در نزديكي مانلي[12] رفت تا سربازان پس از قرنطينه و انجام معاينات پزشكي و تاييد سلامت به آغوش خانواده هايشان باز گردند. در جريان همين معاينات يكي از سربازان به علت ابتلا به تيفوئيد نتوانست جان سالم بدر ببرد و فوت كرد. پنج روز پس از ترخيص سربازان ، از آنها دعوت شد تا با يونيفورم نظامي در مراسم رژه ويكتوريا باراك[13] شركت كنند.روز رژه باران شديدي مي باريد،اما جمعيت زيادي براي تماشاي رژه باشكوه سربازان جمع شده بودند.در اين مراسم علاوه بر فرماندار؛ لرد لوفتوس[14] نخست وزيرو كلنل ريچاردسان[15] فرمانده هنگ اعزامي براي حضار سخنراني كرده، وهمگي ضمن حمايت كامل از فرستادن نيروي نظامي به سودان؛ اين اقدام را از دوجنبه حائز اهميت تلقي كردند: يكي به دليل بالا بردن و افزايش روحيه و اعتماد به نفس در ميان مردم و سربازان و ديگري اثبات پيوند و همبستگي ملت و دولت استراليا با بريتانيا. 

                                                                                                                                                   

Sydney, NSW, 1885: infantrymen of the NSW Contingent to the Sudan, after their return to Australia. They are wearing khaki uniform issued for active service, and are equipped with Martini-Henry rifles. A05526

                                                                                                 

قسمت اول - خدمات نظامي بوميان استراليا در دوران جنگ و صلح 

قسمت دوم - دوره استعمار(1788-1901)

 

برداشت از 

Australians at war /  Australian military history overview

                         

.............................................................               

[1] General Charles Gordon

[2] New South Wales

[3] William Goldstone

[4] Bulletin

[5] Scots

[6] Gold stream Guard

[7] Tamai

[8] Berber

[9] Takdol

[10] Port Jackson

[11] North Head

[12] Manly

[13] Victoria Barack

[14] Lord Fortus

[15] Colonel Richardson

نظر خود را ارسال نمایید